Marathi Sex Stories बॉसच्या बायकोबरोबर जवाजवी

Marathi Sex Stories  बॉसच्या बायकोबरोबर जवाजवी

Marathi Sex Stories बॉसच्या बायकोबरोबर जवाजवीहेल्लो मित्रांनो माझे नाव शहाबाझ आहे आणि मी २५ वयाचा आहे. ही घटना माझी खरी घडलेली आहे आणि तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी माझे शिक्षण पूर्ण करून एक ऑटो पार्टस च्या दुकानात काम करीत होतो आणि दुकानाचे बॉस मला छोटू म्हणून हक मारत असत. त्यांचे वय ३७ असेल आणि माझे वय त्यावेळी २२ होते. त्यांची पत्नी मेघा खूप होट होती आणि त्यांची एक मुलगी पण होती.

मित्रांनो माझ्या बॉस ने लग्न खूप उशिराने केले होते आणि बॉस च्या बायकोचे वय ३० असेल पण ती चेहऱ्याने आणि सेक्सी शरीराने अशी वाटत नव्हती. मला दुकानाच्या कामा बरोबर त्यांच्या घरचे पण काही ना काही काम करावे लागत होते. जसे बॉस साठी त्यांच्या घरा तून जेवण घेऊन येणे, घरासाठी काही समान घेऊन जाने इत्यादी त्यामुळे माझी आणि माझी बॉस च्या पत्नीची मैत्री जमली होती. त्यांचे वागणे माझ्या साठी खूप चांगले होते आणि मी त्यांना मस्तीने बॉस म्हणून बोलवायचो पण ती मला कधी ही कोणत्याही गोष्टी वर रागवत नसे.

ती मला प्रेमाने छोटू म्हणून हक मारायची आणि मी जेव्हा तीच्या घरी काही कामाने जात असे तेव्हा आम्ही खूप मस्ती आणि मजा करत असू, तिच्या फिगर चे साईझ तर माहित नाही पण ती भरलेल्या अंगाची होती आणि तिचा रंग एकदम गोरा होता. जेव्हा मी बॉस साठी जेवण घेण्यासाठी जात असे तेव्हा मी तिला मस्तीने म्हणत असे कि तुमच्या पप्पांनी जेवण मागितले आहे, हे ऐकून ती खूप हसायची आणि मला म्हणायची कि तू खुप खोडकर झाला आहेस आणि खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलतोस.

एक दिवस मला बॉस ने सांगितले कि मी आता २०-२५ दिवस काही कामाने माझ्या गावाला जात आहे आणि मी गेल्यावर तू दुकान बघून घेशील का? मी म्हणालो हो बॉस काही प्रोब्लेम नाही तुम्ही निवांत निघून जा. मग ओस म्हणाला कि तुझी मेडम माझ्या बरोबर येणार नाही कारण मुलीची शाळा आहे. त्यामुळे दुकान बंद केल्यावर तू माझ्या घरीच राहायला जा. मी म्हणालो ठीक आहे बॉस. मग ते म्हणाले कि मी उद्या सकाळी च निघून जाईन आणि त्यामुळे तू दुकानात वेळेवर पोच.

मग दुसरा दिवस उजाडला. मी दुकान उघडली आणि त्यावेळी बॉस निघून गेले होते आणि मी पूर्ण दिवस एकदम एकटा होतो. मग रात्र झाली आणि मी बॉस च्या घरी गेलो आणि तिथे पोचल्या वर मेडम ने मला विचारले कि तू दिवसा जेवण केले होतेस कि नाही? मी म्हणालो हो बॉस मी दिवसा जेवण केले होते. मग काही वेळाने तिने जेवण लावले आणि आम्ही एकत्र बसून जेवण केले आणि मग आम्ही तिघे झोपी गेलो. मी हॉल मध्ये झोपलो होतो आणि असेच तीन दिवस निघून गेले आणि सर्व सुरळीत चालले होते.

यह कहानी भी पड़े  Marathi Sex Stories बहिणीच्या गांडीची मजा

पुढच्या रात्री २:३० ची वेळ होती आणि मला खूप झोराने लघवी लागली होती आणि म्हणून मी लाघवी करायला उठलो आणि जेव्हा मी परत आलो तेव्हा माझी नजर मेडम च्या रूम कडे गेली. मी पहिले कि रूम चा दरवाजा थोडा उघडा आहे आणि मला वाटले कि मेडम जागी आहे आणि मी रुमच्या जवळ पोचलो आणि मी पहिले तर मी चकित झालो आणि माझे डोळे उघडे राहिले. त्यावेळी माझी बॉस तिच्या मेक्सी वरून तिची पुच्ची घासत होती आणि अह्हह ओह्ह्ह्ह उफ्फ्फ आवाज करीत होती आणि मला इच्छा झाली कि तिला जाऊन चीटकावे. पण माझी इतकी हिम्मत चालली नाही आणि मी स्वतः वर ताबा ठेऊन आणि तिला घाबरून परत माझ्या जागे वर येऊन झोपलो.

मग सकाळ झाली आणि आम्ही नाश्ता करीत होतो, आणि मी चोरून चोरून मेडम कडे पाहत होतो आणि तेव्हा ती मला म्हणाली कि काय झाले आज तू खूप गप चूप बसला आहेस? मी म्हणालो कि असे काही नाही आणि मग मी दुकानात गेल्या वर पूर्ण दिवस मेडम चा विचार करीत राहिलो आणि तिचा विचार करताना माझा लंड टाईट होऊ लागला. त्या रात्री मी अजिबात झोपू शकलो नाही आणि फक्त मेडम चा विचार करत राहिलो आणि माझा लंड ताठला. मग रात्री दोन वाजता मी मेडम च्या रूम कडे गेलो आणि पहिले, पण आज दरवाजा आतून बंद होता त्यामुळे मी जवळ गेलो आणि तिथेच बसलो आणि थोड्या वेळाने आतून परत ओउ उछ्ह्ह ओह्ह्ह आवाज ऐकू येऊ लागले आणि मी बाथरूम मध्ये जाऊन मुठ मारली. असे करत करत ६ दिवस निघून गेले आणि आता मला माझ्या मेडम ला जवायची खूप इच्छा होत असे, आणि शेवटी ती रात्र आली. रात्रीचे १ वाजले होते आणि मी मेडम च्या रुमच्या बाहेर बसलो होतो आणि तिचे आवाज ऐकत होतो. मी दरवाजा ला थोडा हात लावला आणि त्यामुळे दरवाजा उघडला आणि मी मेडम ला विचारले कि तुमची तब्येत तर ठीक आहे ना? मेडम म्हणाली हो काय झाले मी तर एकदम ठीक आहे. मी म्हणालो बर मेडम आणि मी होल मध्ये जाऊन बसलो.

मग काही वेळाने दरवजा उघडला आणि मेडम बाहेर आली. मी त्यावेळी सोफ्यावर बसलो होतो आणि मेडम पण तिकडे येऊन बसली आणि मला विचारले का ओरडत होतास? मी घाबरले होते. मी म्हणालो कि मेडम मी तुमचा आवाज ऐकला आणि मला वाटले कि तुमची तब्येत बरोबर नाही. ती म्हणाली नाही मी एक स्वप्न पाहत होते. मी विचारले कसे स्वप्न?

ती म्हणाली कि ते खूप घाबरवणारे स्वप्न होते, मी तिला विचारले कि मेडम तुम्हाला स्वप्नाची भीती वाटते का? तर ती म्हणाली नाही तर. मग मी विचारले मग तुम्ही एकदम गप्प का? ती म्हणाली मला तहान लागली आहे, मी समजलो पण तरी नाटक केले आणि म्हणालो ठीक आहे मी पाणी घेऊन येतो. मग मी उठून पाणी आणले आणि तिला म्हणालो घ्या, तिने मला पहिले तर मला हसू आले.

यह कहानी भी पड़े  नटखट बिजली और भोला अरुण

मग मेडम ने विचारले कि तू असे काय हसत आहेस? मी तिला म्हणालो कि घ्या तुमची तहान शांत करा, तेव्हा मेडम ने माझा एक हात पकडला आणि मला ओढून सोफ्यावर बसवले आणि तिने माझी मान दाबली आणि म्हणाली काय आहे तुला खूप हसू येत आहे? तुला तहान माहित नाही कि नाटक करीत आहेस? आता मेडम चे बॉल माझ्या छातीला घासले आणि मी थोडा मागे सरकलो तर मेडम बसली. मग मी म्हणालो कि मेडम मला माहित आहे तुम्ही काय स्वप्न पाहता ते? ती थोडी हसली आणि म्हणाली काय माहित आहे तुला?

हेच कि तुम्ही जे स्वप्न पाहता त्यामुळे तुम्हाला तहान लागते आणि मी जोर जोराने हसू लागलो आणि तिने परत माझी मान दाबली आणि म्हणाली कि जास्त हसू नको आणि यावेळी तिचे बॉल पूर्ण माझ्या छातीला चिकटले आणि माझा लंड एकदम ताठू लागला आणि माझी नजर मेडम च्या बॉल बर गेली तर ती उठू लागली आणि मी तिच्या गाला वर एक कीस करून टाकली आणि ती थोडी लाजली.

मग हसून मला किस करू लागली आणि ती सोफ्यावर माझ्या वर येऊन झोपली. मी माझे दोन्ही पाय पसरले आणि मेडम माझ्या मध्ये आली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दबाव बनवत होता आणि ती मुद्दामून तिची पुच्ची माझ्या लंडावर दाबत होती, मी तिला जोराने चीकटलो होतो आणि आम्ही जोर जोराने कीस करीत होतो.

तेव्हा मी माझा एक हात तिच्या पुच्चीवर घेऊन गेलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो आणि मी तिला हळूच नखाने चावले आणि ती उडाली आणि मी हसू लागलो. मग ती मला म्हणाली साल्या हरामखोर थांब तू मी तुला दाखवते आणि असे म्हणून तिने जोराने माझ्या छातीवर दाताने चावले आणि मी ओरडलो तर तिने पटकन तिचा एक हात माझ्या तोंडावर दाबला आणि म्हणाली कि जास्त ओरडू नको नाही तर मी अजून झोराने चावीन.

मग आम्ही दोघे सोफ्या वरून सरळ खाली फरशी वर आलो आणि मेडम माझ्या वर चढली होती आणि ती तिची पुच्ची माझ्या लंडावर घासत होती आणि मला खूप मजा येत होती. मित्रांनो तिचे वजन थोडे जास्त होते आणि काही वेळाने ती माझ्या वरून माझ्या बाजूला येऊन झोपली.

Pages: 1 2

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


चाची की चुत चाटने मजा आता हैfufa ne ki chachi ki chudai sexy storyPatni ne nai chut dilwaidady ne mujhe 11ench ke land se choda stori and stori .comऔरतो की ब् और पेटी वाली दुकान मे चुडाई की XXXकहानियारेलगाडी मेँ माँ चूदाई दिन मेँपोर्न वीडियोस हिंदी बेथ पापा बोलते होखेत में सलवार खोलकर पेशाब टटी मुंह में करने की सेक्सी कहानियांभाई ने गांड मारी सेक्स कहानीएक बार पूरा घुसा दे लौडा कमिने कहानीJatiya ki chudai kahaniWasna se hua sex antarvasna storiesलडकीयोके मोटेमोटे मुम्मेsexkahanisalwarपति के सामने दलाल से चुदवायाmain ranu chud gai kachchi umar meBhabi ke boll dabakar kichan me choda storyमेरी बहन झड़ने वाली थीसास ने अपनी सहेली छुड़वाईdidi ki nekar ke upar se ungli sex kahani/mummy-ki-chudai-hot-kahani/नौकर की रांड बनीantrwasna stories in busAntarvasna Sona incestchacheri behan ko kapde badalte dekha baad mai chudai ki sexy storyभांई बंहन केस प्यास बुझाता हैantarvasna केवल माँ और हिंदी में samdhi सेक्स कहानियाँchalu chchi xx kahanibiwi ki vidhava saheli ki mast chudai ki kahaniभाभी संग रंगरेलियां मनाई देवर ने सेकसी फिलमdaroo pilaje larkiyo ko chodne wala videoअन्तर्वासना रिस्तो में चुड़ै गेट किसी को तन का मिलन चाहिएvidhva bua ko gali de dekar coda sex estoriचूतKhala ko choda aaba ne sex kahni hindiशैकषी।हिनदी।मे।चोदाई।वालीअन्तर्वासना पर कमला भट्टी की सेक्स कहानियाsexi fulmchudai wali sarre mesex xxx kai sari aunnty ke satha holi manai kahanihaste huye bhabhi ke chudai karteयात्री की चुदाईबेरहम है तेरा बेटा सेक्स स्टोरीChchi shikaya sex hindi.sarabi beta ne bur chod kar pays bujhaya sexbaba chodai storyचूची दाब के चोदा कहानीchor ne nanga nahate choda storiInden sekxi Hindi vaviji devrchacha ka mota Land porn Katha soyi huy aunti ki sari hatakar chudaigandchudai.rajsharma.comसोतेली माँ कीचुत मारी बेटे ने शेकशी कहानीमासीकी चुदाइदोनो बाप बेटे सामुहिक चूदायि अपनि बहु के साथ करते थे बहन को चोदा भाई ने मराठीxxx saxybehan ki nukili chuchiघरकी चुदाईका मजाChed Chad Indiian xxxGrildidi ko kosa bari me choda 2 hindi sex kahaniपहला नस तोडने वाला सेकसीmomke shath chupa chupi ka khel hindi sex storyचोदी चोदा फोटोphimpim tvsexछिनाल रण्डी बहन की चूत फाड़ीचूत मारते लङकी चिखते हुए इमेजरात मे खेत मे चुडाई की XXXकहानियाboor ke pelaye sexe storyMausi ko peshab karte hue chhat par chudai kahanidosto ne maa ke sath suhagraat manai gangbang chudaiantrwasna thand rajaiलङकियो की चुदाई